بیگ تانگرینگ آدی بیلان

 تازه گلزارده ن آیریلدوم :     

شعری از مختومقلی فراغی با ترجمه

  بلبلم آه و زار چکیپ                     تازه گلزارده ن آیریلدوم

  گوزده ن قانلی یاشبم دوکیپ            اول سوریارده ن آیریلدوم

                                  لبخندلبخند           

  یارا یاراشار اوچ موچه

  صفاتین سویله ره م آنچه

  آغزی شکر , لبی غنچه                     زلفی قاراده ن آیریلدوم

                                  عصبانیعصبانی

 در ادامه ی مطلب بخوانید...


 شیرین جاندا یوقدور طاقت

  جبری آنینگ جانه راحت

  قاشلاری فتنه هم آفت           چشمی قان خورده ن آیریلدوم

                                      افسوسافسوس  

  آیریلدوم غنچه گلیمده ن

  سیاه ساچلی سنبلیمده ن

  خوش آوازلی , بلبلیمده ن              شیرن گفتارده ن آیریلدوم

                                      افسوسناراحت

  دالی گونیم آرزیمانی

  کلی گوزه ل لرینگ خانی

  سکیز جنت نینگ بستانی             باغچه لی نارده ن آیریلدوم

                                        متفکرمتفکر

  ایل لری بار دینگلی دینگلی

  ساویق سولی تراولانگلی

  ایلی گوکلانگ , آدی منگلی             نازلی دالدارده ن آیریلدوم

                                        لبخندلبخند

  مختوم قلی عاشق مستان

  باغلادیم شانینه دستان

  منزلگاهی باغی بستان                    آلمالی نارده ن آیریلدوم

                                     تشویقتشویق

   ترجمه:

                                 لبخند  شعر جدایی   لبخند

  بلبلی هستم عاشق, می نالم در فراق یار

  و, می گریم اشک خونین

  چون از دلدار جدا افتاده ام

                                   نگران

  یارم سه موچه از بهار را دیده است

  گر بخواهم وصف او گویم

  بیانش چون شکر , شیرین است

  لب هایش چون غنچه زیباست

  حیف و صد حیف که من

  از آن شکر زبان و غنچه دهان و زلف سیاه

  جدا افتاده ام

                                   نگران

  بی تابم از هجر یار

  او جبار است با چشمانی فتان و ابروانی چون کمان

  اما... اما.... هر چه کند

  قرار است و آرام است و راحت جان

  هیهات که من از او جدا افتاده ام

                                    لبخند

  او زیباست چون گل

 زلف هایش چون شب سیاه است و خوشبو ست چون سنبل

  آوازش خوش است و گفتارش شیرین

  هیهات...  هیهات که من از او جدا افتاده ام

                           نگران       

  دل دیوانه ام ناکام است و گرفتار دردی بی درمان

   گرفتار زیباترین زیبایان

  او بوستان طبقات بهشت است

  او زیباست چون باغ انار

  هیهات...    هیهات

  من از آن بوستان و باغ انار جدا افتاده ام

                                   خجالت

  در زیستگاه محبوب من , خانه ها ردیف در ردیف است

  و سبزه زارهایش زیباست با چشمه های آبخنک

  نام محبوب من منگلی است از ایل گوکلان

  من از این نازنین دلدار , جدا افتاده ام

                               متفکر

  مختوم قلی عاشقی است مجذوب

  سراینده ی شعر , در شان محبوب

  محبوبی که منزلگه او , باغی است پر گل

  با میوه های سیب و انار

  من از باغ بهشتی جدا افتاده ام.

                                    متفکر تشویق

  موچه :

  هر موچه در تقویم ترکمنی مشتمل است بر یک دوره ی

  12ساله که هر سال با نام یک حیوان شناخته می شود.

                               12سال عبارتند از:

  1-تاویق    (مرغ  2-بیجین   (میمون)    3-قویون    (گوسفند)

  4-یلقی    (اسب-مادیان 5-ییلان   (مار)     6-بالیق    (ماهی)

  7-تاوشان    (خرگوش  8-بارس   (پلنگ )     9-سیغیر     (گاو)

  10-سیچان   (موش)    11- دونقوز  (خوک   12-ایت    (سگ)   

                                تشویق    باتشکرواحترام:     تشویق

                                   محمدمختومیتاريخ : چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/۸ | ٧:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدمختومی | نظرات ()
  • مای بی اف | زرین باکس