با سلام دوستان عزیز این بار یکی دیگر از افتخارات ترکمن صحرا و کشور عزیز مان ایران را به حضور گرامیتان معرفی می کنیم.باشد که بتوانیم ازعهده ی اینکار بایاری شمادوستان گرامی بخوبی بر آییم.

 هادی خرمالی

 هادی خرمالی متولد سال1340در روستای نظر چاقلی آزادشهر کارشناس آموزش ابتدایی ساکن گنبد و معلم روستای زادگاه خوداست.تا کنون 8عنوان کتاب با عنواین /چشمانم زنده است/الیمه(حلیمه)با غمهای جدایی/مهاجران داغستان/رتبه ی اول پرسش مهر در مرحله ی کشوری(بازماندگان)که فیلمنامه ی آن رتبه ی اول پرسش مهر را در مرحله ی کشوریسال 84کسب کرد. /درآرزوی ازدواج/عشق را بیرون می کنند/دخترم حرفبزن/وبوی بابا) به چاپرسانده است.فیلمنامه ی بازداشتگاه گوانتانامو او نیز امسال در مرجله ی کشوری پرسش مهر منتظر رتبه ی اولی است.از کارهای خوب هادی خرمالی نوشتن داستان هایی کوتاه از زندگی شهدای گلستان است که جلد اول آن را بنیاد شهیدوامورایثارگران گلستان زیرچاپ دارد.                      

 به قلم جناب آقای دکتر ارازمحمدسارلی

  آقای هادی خرمالی نویسنده ی مشهور گنبدکاوس با انتشار بیش از6عنوان کتابرکورددار عرصه ی (رمان تاریخی)می باشد اولین کتاب های او بنا به شرایط زمان و مکان از تم دفاع مقدس 8 ساله ی جمهوری اسلامی ایران برعلیه رژیم بعثی متاثر بوده است./کتاب های جشمهایم زنده است/عشق را بیرون میکنند/چنین فضایی را ترسیم می کنند. بتدریجنوشته های آقای هادی خرمالی از وقایع تاریخی الهام زیادی گرفته است. یکی از این وقایع نقش تاثیر گذاریک شخضیت روحانی به نام (عبدالقادر داغستانی) است.اوکه ازسوابق مبارزاتی شیخ شامل در مبارزه با روسها الهام گرفته است.واردایران می شودوبرعلیه کشف حجاب و نظام ظالمانه ی رضاخانی دست به مبارزهمردمی می زند.ترسیم این وقایع درکتاب (مهاجران داغستان)اولین بار به قلم توانای هادی خرمالی صورت گرفته است.کتاب الیمه(حلیمه)از مهمترین رمان های خرمالی است که به خواننده کمک میکند تاتصویر درستی از مبارزات مسلمان ترکستان در برابراشغال گر روسیه دراوایل استقرار بلشؤویک ارائه نماید.مبارزات جنید خان درازبکستان وترکمنستانکه نهایتا منجربه حضور اودرایران وافغانستان می شود با پرداخت دقیق تررمان /دیالوگ های سنجیده وتوالی حوادث/اهمیت این اثر رادوچندان می کند. هادی خرمالی توانسته است یک نقطه ی تاریک رارمز گشایی کند.(بازماندگان)صفحه ی جدیدی ازقیام دهلی بابا را برای اولین باردربرابر خواننده می گشایدتابخشی ارتاریخ یک کشور اسلامی رادر قالب رمان زیبا وخواندنیبگشاید.جای تعجب  نیست وقتی که آثار ارزشمندآقای هادی خرمالی به امضای رئیس جمهوری اسلامی ایران بهاداده میشود کشوری کسب می نمایدو نویسنده ی برتر سال1381 ازطرف مؤسسه ی فرهنگی وانتشاراتی مختومقلی معرفی می گردد.نشان ازگوهر ناب توان قلمی ایشان است.که این استعداد او رابالفعل در آورده است.

 به امیدتوفیقات روز افزون این نویسنده ی توانا             

 در ادامه ی مطلب بخوانید... 


   (تحلیل رمان چشمانم زنده است)

  رمان (چشمانم زنده است) نوشته ی هادی خرمالی یکی از رمان های شاخص جنگ در زمینه های توصیف عملکرد نواحی و اقلیم های مختلف در موضوعی مشترکبه نام جنگ است.این رمان با آن که یک رمان جنگی محسوب می شود.یکی از رمان های مؤفق درزمینه ادبیات اقلیمی است.مکان وقوع داستان خطه ی ترکمن صحرا ازنواحی شمال شرقی ایران  است ودرآن شخصیت هایی نشان داده می شود. که بنابروظایف ملی ومذهبی شان عازم جبهه های جنگ می شوند .البتهبیشتر وقایع به زمان های پیش از شروع جنگ اشاره دارد.اماپیوند های عاطفی و انسانی در سایه ی پدیده ای به نام جنگ شکل می گیرند.داستان رمان حدیث سه دوست دوران تحصیل (یاشا-مرادوآنا)است.

  آنها درگذرازمرحله ی بلوغ سنی از هم جدا می شوندوهرکدام برای به دست آوردن آرمان های ذهنی شان به دنبال سرنوشت خودمی روند.این فاصله باگذرزمان بیشتر می شود. تا این که باوقوع جنگ دو دوست حاضر درایران آنا و مراد به جبهه می روند و یاشا به لحاظ عدم حضور در ایراناز آن هادوراست.طوفان جنگ عشق آن ها را در راه میهن به اوج خود می رساند. آنا دست ها وپاهایش را از دست می دهد و مراد با  دیدن این حالت ناخواسته سر به جنون می گذارد و دیگر هیچ نشانی از او بدست نمی آید.یاشا در پایان از ایران می رود  البته برای پایان تحصیلات نیمه تمامش در حالی که یاد دو دوستش همواره با اوست .جنگ به عنوان عاملی ناخواسته در ذهن همهحضور دارد چه آن ها که مستقیما در آن حضور دارند و چه آن ها که هرگز آن را لمس  نکرده اند.یاشا به عنوان شخصیت اصلی در رمان مطرح شده است .وسیر تحولی رمانپیرامون زندگی او در جریان است. اما اعمال و کردار های آنا به لحاظ برجستگی خصلت های انسانیآن قدرنمایان است که شخصیت یاشا راتحتالشعاع خود قرار می دهد.او در ابتدای رمان به عنوان بک شخصیت فرعی عمل کوچکی را انجام می دهد که به لحاظ بهبود موقعیتی و انسانیآن عمل نقش ویژه ای را در ساختار نهایی رمان به عهده می گیرد. او با پرداخت پول تو جیبی اش مانع اخراج یاشا در دوره ی ابتدایی از مدرسه می شود. عمل دوم و بزرگ او به هنگام شهادت اوست که باعث بینایی چشم های سونامی شود.این عمل نمادین او بزرگی روح او و نظاره گر بودن چشم هایشبعد از شهادت را به یاد میآورد. از این رو چهره و رفتار او در ذهن مخاطب شکلمی گیرد بردل می نشیند و ماندگار و جاودانه می شود. شناسایی و ثبت این گونه خصلت های انسانی مردان حاضر در جبهه های جنگ است که در طول زمان جنگ تعدادشان کم نبوده است.عشق و ایثار و شفقت. اصلی ترین درون مایه ی اثر را تشکیل می دهند. هر یک از اشخاص حاضر دررمان به نوعی جان فدایی می کنند واز خود مایه می گذارند تا دیگری به کمال مطلوب برسد.آنا /سخی  صالح(استاد هنر)/همگی نردبان ترقی یاشا می شوند. تا او به نقطه ی دلخواه خود برسد واین اعمال آدم های پیرامونی یاشا وظایف او را به عنوان یک پزشک در آینده  سنگین تر می کنند. او در جنگ حضوری مستقیمندارد ولیمؤفقیت خود و بینایی خواهرش را مدیون آدم هایی است که با گوشتوپوست و خون خود در جنگ را لمس کرده اند و در نهایت عاشقانه در راه میهنجان باخته اند.تسلط نویسنده به منطقه ی ترکمن صحرا رمان حاضر را به یکی از رمان های مؤفق در زمینه ی اثرات جنگ در یک منطقه ی خاص از نظر جغرافیایترکمن صحرا تبدیل کرده است. روابط آدم های بومی نوع پوشاک آنها و آداب وآیین های این خطه در این رمان به زیبایی به تصویر کشیده است. نویسنده همدلی و حضور مردانی از این خطه در جمع سایر گروههای اقلیمی حاضر در میدان های جنگ با ابزار ها و لباس های متحدالشکل را به خوبی نشان می دهد.واین که در زمان وقوع یک جنگ نا خواسته مرز اقلیم های جغرافیای داخلی چگونه به آسانی رنگ می بازد و دفاع از مرز های میهن چگونههمگانی می شود. رمان در حال حاضر در این زمینه مؤفق عمل کرده است.

نویسنده :علی سلیمی/روزنامه حیات

منبع:اینترنت /سایت شخصی/خلاصه داستانها/به نقل از ادبیات داستانی

  شماره ی24/حسین حداد/از کتاب بسوی داستان نویسی بومی

نویسنده:عبدالعلی دستغیب./چاپ اول/سال1376/تهران حوزه ی هنری

ص75

 نویسنده ی کتاب آقای هادی خرمالی از معلمین درد آشنایی است که ازسالیان دور کار معلمی و دانشجویی خویش را با دغدغه های فرهنگی وجهت گیری های انسانی آغاز نموده است.کتاب چشمانم زنده است نشانی از درد آشنایی/علایق فرهنگی/تعهد دینی وحساسیت های اجتماعی  وتوکل و اعتقاد به پیروزی کرامت های انسانی است.

عباس علی باقری 25/8/1371

مدرس دانشگاهای استان گلستان تاريخ : یکشنبه ۱۳٩۱/٧/۳٠ | ٢:۳۳ ‎ق.ظ | نویسنده : محمدمختومی | نظرات ()
  • مای بی اف | زرین باکس