لاله لر                    

               بیگ تانگرینگ آدی بیلان

  1-غایرا غایرا باکار من...........................دوقما دراق کاکار من

  ghayra/ghayra/bakar/men.....doghma/daragh/kakar/men

  هراسان اطرافم را می پایم.....بر تارهای قالی شانه می کوبم.

  بویداش لاریمی گورمه سم...................اراب اراب آکار من

  boydash/larimi/gorme/sem...............erab/erab/akar/men

  اگر دوستانم(دوستان صمیمی)را نبینم ....چون یخ آهسته آهسته آب

  می شم و به سویشان روان خواهم شد. 

 در ادامه ی مطلب بخوانید...


 2-ایلریمیز داغ میدیر..........................اوسی کسه باغ میدیر

 elarymez/dagh/mydir....................osy/kese/bagh/mydirH

  آیاهنوز هم کوه جنوبی آبادیمان پابرجاست ورویش پرازباغ های

  میوه است؟

  اوچوب باریان آق قوشلار....................ایلیم گونیم ساغ میدیر

  ocheb/baryan/agh/ghoshlar.......eylem/gonem/sagh/mydir

  ای پرندگان سفید در حال پرواز .....آیا ایل و خویشانم سلامتند؟

  3-آق غالانینگ آشاغی.......................اجم سالار دوشه گی

  agh/ghalaneg/asha/ghy...................ejm/salar/doshe/gy

  درپایین محله ی آق قلا به سرمی بریم.....مادرم بستر خواب را

  آماده می کند.

  اجم اوی دان چیقاندا....................من اجه مینگ کوشه گی

  ejem/oy/den/chikanda.............men/elemeng/koshe/gy

 هر گاه مادرم از خانه بیرون می رود......من نیزمانندبچه شتر به دنبالش می روم.

   4-ساری غاویین بیشب دیر..............ساپاغیندان دوشیب دیر

  sary/ghawon/beshib/dir..............sapaghindan/doshib/dir

  خربزه ی زرد رسیده .................و از بوته اش جدا افتاده است.

  منینگ جورام انه گل..........................یاد ایل لره دوشیب دیر

  meneg/joram/ene/gol....................yad/el/lare/doshib/dir

  دوست من انه گل ...............به میان ایل غریبه افتاده است.

  5-غالام آلیب بیلمه یان.......................ناما یازیب بیلمه یان

  ghalam/aleb/belme/yan...............nama/yazeb/belme/yan

  قلم نمی توانم به دست بگیرم............ونه می توانم نامه ای

  بنویسم. 

  گونده گوریان یاریمی ..........................آی دا گو رب بیلمه یان

  gonde/goryan/yarimi....................ay/da/gorib/belme/yan

  یاری راکه می تونستم هرروز ببینم..........دیگرنمی تونم ماه به

  ماه ببینم.

  6-آی دوغونا آی دوغون..................قیرمیز دونینگ گی دوغون

  ay/doghana/ay/doghan..........ghermiz/doneg/gy/doghan

  ای برادر ای برادر..........................لباس سرخ رزمت را بپوش

  غاضاب ادن دوشمانینگ............مانگلایندان اور دوغون

  ghazab/eden/doshmaneg........manglayndan/our/doghan

  بر دشمن غضب کرده ات بتاز..........وپیشنی اش را نشانه

  بگیرو بزن.

  دوستان عزیز اگراشکالی هست مارا به بزرگواری خودتان

  ببخشید.انتقاد وپیشنهاد شما موجب بهتر شدن کار ماست.

  منتظر نظرات شما هستیم.برادر کوچک شما:محمدمختومی تاريخ : یکشنبه ۱۳٩۱/٧/۳٠ | ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدمختومی | نظرات ()
  • مای بی اف | زرین باکس