ادبیات ترکمن _ شعر

  ترکمنینگ

  اصل نسبنی بیان ایلاسم

  یافث نینگ اوغلی دیر اصلی ترکمنینگ

  صفت لرین بیربیر عیان ایلاسم 

  اوغوذ خان نسلی دیر اصلی ترکمنینگ

  رستم دک هیبتلی گوراوغلی صفت

  مهربان غیلیقی قیلار شفقت

  سواش میداننده ارسلان صفت

  باتور لیقیده یوقدیر تائی ترکمنینگ

  قلیچه ماهر دیر گوراش میدانده

  گویا بیر یولبرس دیر گورسانگ هر حالده

  قولینه بر قرار غویماز میدانده

  مرد لیک یولده یوقدیر تائی ترکمنینگ

  ادبلی اکراملی قیز یگیت لری

  بال بیلن ایزلیمیش شیرین سوزلری

  دوش گلسه مهمانه گولر یوز لری

  سخی لیقده یوقدیر تائی ترکمنینگ

  "پیر نفس" دیر صفت کان دیر ترکمنده

  گر ساناسم سانی یتماز جهانده

   اصلی اسلام اوزی خداغه بنده

  عادل لیقده یوقدیر تائی ترکمنینگ

 باتشکراز:

 حبیب الله بیگ زاده قوجق 

/ 0 نظر / 14 بازدید