خدا...خدا...

                 خدا...          خدا...

  چرا به من نگفتی

  آن کس که زودتر اهلی می شود

  اولین کسی است که به خاک می افتد

  ای گجر هفت پشت غریبه

  اسبمم را به من برگردان

  گجر(مردغریبه ی غیربلوچ) 

                                    باتشکراز:

                                                                   نسرین بهجتی 

/ 0 نظر / 9 بازدید