بولمایار

 یانما سانگ بولمایار , سونساسنگ اولوم بار

  سولما دیدیم یوریدیما , اوسوم بار 

               (اوسوم=رویش)

  یکه قالان باغ ایچیندا ! سولوم بار

  هر گون غنچه بولیب گلیار بو زمان

                لبخند      ترجمه:       لبخند

  باید روشن بمانی,اگر خاموش شوی می میری

 به سرزمین وجودم گفتم خشک نشو,رویش وجود دارد

  باغی که تنها مانده نصیبش چیزی جز پژمردگی نیست

  " هر روز " مانند غنچه های نا شکفته به سراغت می آید.

                      تشویق  باتشکراز: ایلکان جان   تشویق

                           http://yalanchidonya.blogfa.com

/ 1 نظر / 12 بازدید
ندااا

چقد قشنگ... میتونم منم بگیرم؟؟؟ ممنون میشم :-)