آخرین پیمانه

                                  آخرین پیمانه

   قدر بشناسید مستان آخرین پیمانه را

  ساقی امشب می کند تعطیل این میخانه را

  گو به مهمانان که مهمانی به پایانش رسید

  خورده یا نخورده باید ترک کرد این خانه را

                                         با تشکراز:

                                 توی محمد ایازی(غریب)

/ 0 نظر / 10 بازدید