ادبیات ترکمن _ شعر

                       دو بیتی از مختومقلی فراغی

                                 با ترجمه

جیحون بیلان بحر خزر آراسی.......چول اوستیندن اوسر یلی ترکمنینگ

گل غنچه سی قره گوزم قره سی.....قره داغدن اینار سیلی ترکمنینگ

ترجمه:

چه سرزمینی است از دریای خزر تا رود جیحون /صحرایش جولانگاه باد ترکمن است.

غنچه های این سرزمین سیاهی چشمان من است/وکوه قره داغ جوشش آور سیل ترکمن است.        

 (ترکمنی به لاتین)       

jihoon/belen/bahre/khazar/aresi...................chool/ostindan/oser/turkmeneng

gol/ghonchesi/ghare/guzem/gharasi.........ghare/daghdan/einer/sili/turkmeneng

 

/ 3 نظر / 14 بازدید