فرهنگ ترکمن _ آداب و رسومات

   شب قدر

در میان ترکمن ها

  شب قدر که در میان ترکمن ها به "قدرگیجه"معروف است و نکو داشت این شب یکی از مراسمی است که ترکمن هابا شور وشعف بسیار نسبت به برگزاری آن اقدام می کنند. هر چند شب قدر دقیقا مشخص نشده است ولی در بین ترکمن ها از قدیم الایام و با استناد به شواهدی خاص این مراسم در شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان برگزار می شود. ترکمن ها معتقدند که در این شبدو پیامبر الهی  یعنی حضرت خضر(ع) و حضرت الیاس(ع) ظاهر می شوند و هرکس با آنهابرخورد کند خوشبخت می شود . در این شب که برای ترکمن ها بسیار مقدس است , زنان در خانه بیشمه (نوعی شیرینی خانگی) , بورگ (نوعی سمبوسه) و  سایر... از قبیل نان برنجی و فرنی می پزند و سفره پهن کرده شب نشینی می کنند.در این شب همه به دیدار همسایه و خویشاوندان می روند ونذری می دهند و همچنین بعد از نماز عشا و تراویح هرکس درخانه خودش نماز شب قدر را هم می خواند. در این شب همچنین برای نوعروس یا دختری که تازه نامزد شده ازطرف خانواده ی داماد هدیه ای برده می شود که به آن " قدر ایمش " می گویندو نشانگر اهمیت و ارزش این شب نسبت به سایر شب های سال است.ترکمن ها در قاموس بومی و اعتقادی خود, این هدیهبردن برای عروس را خوش یمن و برای زندگی آن زوج مبارک می دانند.چرا که این شب, شب نزول قرآن است.کودکان, هم در این شب به یاد ماندنی سال, به اجرای بازیهای محلی می پردازند. که معروف ترین آنها بازی"آی ترکمی-"گون ترک"می باشد که ریشه در ادبیات قوم ترکمن دارد.

 منبع:

دایره المعارف ترکمن      

/ 0 نظر / 10 بازدید