ادبیات ترکمن _ شعر

                             بیگ تانگرینگ آدی بیلان

     گولئب باریان غئزا:

  گول آلئب باریار

  بیر اوودان غئز ,

  البت غاراشیان دئر,

  سویگولسی عزیز

  اونگوندن چیقیار بیر غارری ماما

 _ گولی نیردن  آلدینگ ؟

  آیدسانا  جانام !

  _ واخ , سن گولی ناتجک غارتاشان اجه ؟

  _ آی ... چکراب      دورماسین دییب ,

    برجکدیم       گچا .

              باتشکرازاستادارجمند

        تشویق       ستار سوقی        تشویق

/ 1 نظر / 9 بازدید
دامجا

بییک پئراغئ نئنگ « دگمز » غوشغئ سئنئنگ آچئقلاماسئ . ینی لندیم