فرهنگ ترکمن _ ضرب المثل

 آتالار نقلی 

ضرب المثل های ترکمنی با ترجمه

 1-ایلیم گونیم بولماسا آییم گونیم دوغماسین.

  .eilem/gonem/bolmasa/ayem/gonem/doghmasin

  عمرم تمام شود اگر اصالتم را از دست بدهم.

  2-مالیمی آلساآلسین/پالیمی آلماسین.

  malemi/alsa/alsin/palemi/almasin

  مال و اموالم را بگیرند ولی عقایدم را نگیرند.

  3-استا برده الینگ چک/ملا برده دیلینگی.

  osta/berdeh/eleng/chek/mola/berdeh/delengi

  کار را به کار دان بسپار.

  4-اود /اودندان/دویماز/بای/مالدان.

  od/odendan/doymaz/bay/maldan.

  آتش از هیزم سیر نمی شود.پولدار از پول.

  5-ایشلمه/سنگ/دیشلمر/سنگ.

  eishleme/seng/dishlemer/seng.

  اگر زحمت نکشی .نانی هم نمی توانی گاز بزنی(بخوری).

  "ازتو حرکت از مابرکت"

  6-هر زیان بیر پند.

  her/zyan/ber/pend.

  هر زیانی که می بینی خودش یک پندی است.

  6-جان بار/غم بار/غم سیز/کم بار.

  janbar/ghambar/ghamsiz/kembar.

  تا زنده ای و جان داری غم وغصه هم هست.بدون غم وغصه جز حدا

  کسی نیست.

  7-داغی داشی/سو پوزر/آدم آراسنی/سوز پوزر.

  daghi/dashi/so/pozer/adam/araseni/soz/pozer

  کوه و سنگ را آب نابود می کند.رابطه ی بین انسانها را سخن

  از بین می برد.

  8-ماوی آسمانلی اولکامی/غم باسماسین هیچ هاچان.

  mavi/asemanli/olkami/gham/basmasein/hich/hachan.

  آسمان آبی دیارمو هیچوقت غم و غصه نگیره.  

              گل بولینگ اما عمرنگیزگلینگ عمربولماسین

                                 خدای تاپفشریان

/ 0 نظر / 17 بازدید