آیا می دانستید

1-آیا می دانستید:که اگر تمام کرات منظومه ی شمسی را با هم جمع کنیم وسپس آنرا دوبرابرکنیم باز هم به اندازه ی کره ی مشتری نمی شود.

2-آیا می دانستید:که وسعت کره ماه به اندازه ی قاره ی استرالیاست.

3-آیا می دانستید:که ملخ ها فراوان ترین موجودات بر روی زمین هستندوموجوداتی هستند که در روز دوبرابر وزن خود غذا می خورند.

4-آیا می دانستید:که هرچشم مگس از10هزار عدسی تشکیل شده است.

5-آیا می دانستید:که طبیعت سیاره ی اورانوس بر خلاف زمین است.یعنی دوقطبش گرم وقسمت های استوایی آن بسیار سرد است.

6-آیا می دانستید:که سوسک ها مقاوم ترین موجودات دربرابر گرسنگی هستند.آنها می توانندیک ماه بدون غذا ودوماه بدون آب زنده بمانند.

7-آیا می دانستید:که نیروی جاذبه ی ماه می تواند باعث زمین لرزه شود.

8-آیا می دانستید:که شیارهای کف دست کمکی برای بهتر گرفتن اشیاء است.

9-آیا می دانستید:که لاشخورها قادر به دیدن یک موش کوچک از ارتفاع 4کیلومتری هستند.   

/ 1 نظر / 10 بازدید