سلام عزیزم

              سلام عزیزم

  آن گوشه ی ذهنت را

                    که اشک بی کسیم بود...

  به کدام خیال دادی؟

     که هر چه آهسته تر گریه می کنم!

  غم هایم بیشتر...

                در کنارم  صف می کشند!!! 

                                  با احترام:

                             محمد مختومی

/ 1 نظر / 11 بازدید
جین ایر

سلام این نوشته مخاطب خاص داره؟یا...