ادبیات ترکمن _ شعر

یوقلیق دا یاندریپ منلیک نینگ چاغین

  اشکیم ده ن سوره سام نیست لیگینگ متاغین

 عجب و ریا, کبر و حسد, متاغین         بولوپ رهزن لره, پالامایین می؟

                                            ×××

  آب توقیق یوویپ, جسدیم ناوین

  همت بیلن اوتسم عبادت اویین

  روحیم قوشین بسلاب نفسی مینگ آوین 

  په کر بیشه سینده ن, آولامایین می؟ 

                                  ×××                                                   

 مختوم قلی! نه بار ایچماک ایماک ده ن

  جان جسد ده ن گیده ر, ! ات هم سومک ده ن

  گوز گوره رده ن, تیل هم دیمک ده ن   

  تیلم تر په نر, کان سویله مایین می؟

ترجمه:

          آیا آماده نسازم؟

  عمر, بی اعتبار است و جان, فانی

  باید توشه ی آخرت را فراهم کنم

  و, انجام آرزو ها را از خدا بخواهم که پناهی جز او ندارم

  آیا نباید چنین کنم؟

                                         ×××

  ای همراهان! راز های الهی نامکشوف است

  باید که شتر نفس را مهار کنیم

  و, به قصد قربت, مخلص باشیم

  اگر لطف خدا یار باشد, رازها گشوده خواهد شد

  و , به دوست خواهیم رسید

  آیا نباید مخلص باشیم؟

                                        ×××

  باید که آتش غرور را خاموش کنیم

  و , با اشک"توبه" درخت بقا را بارور سازیم

  باید که غرور و حسد را به دور اندازیم

  آیا نباید چنین کنیم؟

                                         ×××

  باید که کشتی توفیق را به آب توفیق بسپاریم

  باید که با همت, خانه ی عبادت را آباد کنیم

  باید که روح را آذین ببندیم

  و, در بیشه زار اندیشه های خوب

  نفس اماره را مهار کنیم

  آیا نباید چنین کنیم؟

                                            ×××

  مختوم قلی!

  در خوردن و نوشیدن سودی نیست

  آن گاه که مردی, جسد از هم می پاشد

  نه گوشت می ماند, نه استخوان, نه پوست

  زبان هم نیست قادر به گفتن

  پس, اکنون که فرصت گفتن داری

  سخن بگوی به لطف و خوشی

  آیا نباید سخن بگویم؟   

/ 0 نظر / 26 بازدید