آیا میدانید؟

                          ییگ تانگرینگ آدی بیلان                                          

                              آیا می دانید؟

  آیا می دانید: که بیماری قند اولین عامل کوری در مردم

  جهان است.

  آیا می دانید: (11%)جمعیت جهان را چپ دستان تشکیل

  می دهند.

  آیا می دانید: استرس تا 5 برابر سیستم ایمنی بدن را پایین

  می آورد.

   آیا می دانید: حرف Dبرای اولین بار در عدد 100بکار می رود

  (Hundred).

  آیا می دانید: سرود اصلی کشور یونان متشکل از 158 بیت

  می باشد.

  آیا می دانید: دو سوم آدم رباییهای جهان در کلمبیا به وقوع می

  پیوندد.

  آیا می دانید: پشه اشخاص جوان را نسبت به اشخاص پیر ترجیح

می دهد.

  آیا می دانید: حرف سی(c)هیچگاه در املای اعداد انگلیسی

  بکار نمی رود.

  آیا می دانید: یک گاو می تواند از پله ها بالا برود ولی پایین

  نمی تواند بیاید.

  آیا می دانید: تنها یک نفر در جهان در مقابله با ایدز جان سالم به

  در برده است.

   آیامی دانید: وزن کل انسان های جهان با وزن کل مورچه های

  جهان برابر است.

  آیا می دانید: یگانه چیزی که بیشتر باعث مرگ و میر در

  جهان می شود پشه است.

  آیا میدانید: مقاومت موش صحرایی در برابر بی آبی بیشتر

  از شتر است. 

  آیا می دانید: هر هکتار چنگل قادر است بیش از 5 تن گرد و غبار هوا

  را جذب کند.

  آیا می دانید: یک روز سیاره ی زهره برابر است با 30 روز

  زمینی و یک سالش 7 ماه است.

  آیا می دانید: که در خط استوا , دمای هوا در تمام فصول

  سال تقریبا یکسان است.

  آیا می دانید: تعداد مر غها در سراسر جهان با جمعیت

  انسانها مساوی است.

  آیا می دانید: قطر خورشید در حدود 139 هزار حجم آن

  103 میلیون بار بزرگتر از زمین است.

  آیا می دانید: در یک سانتی متر مربع پوست شما (13) متر

  عصب و (4) متر رگ و مویرگ وجود دارد. 

  آیا می دانید50% جمعیت جهان در طول حیات خود

  هیچگاه از تلفن استفاده نکرده اند.

  آیا می دانید: موشهای صحرایی سالانه یک سوم منابع

  و ذخایر غذایی جهان را نابود می سازند.

  آیا می دانید: برای اینکه 700 گرم به وزن شما اضافه شود

  9 کیلو گرم سیب زمینی بخورید.

                            با تشکر از:

                       قاصدک (سناجان)

/ 0 نظر / 14 بازدید