ادبیات ترکمن _ شعر

  دورلی دومان اوتینگ بیتار

  هر دره انگ , بیر ایله یتار

  خطر لاشیب , کروه ن اوتار       نای بادی دور , یولینگ سنینگ

                                   ×××

  یایلاماغه اویلق بارساق

  آط چاپدیریپ برساک بایراق

  توراییت دا , خرمن قورساق      نان ده دولر , دولینگ سنینگ

                                  ×××

  مختوم قلی سد آچان دور

  بو دوران سنده ن گچان دور

  اوستینگده ایلینگ گوچان دور      نیچک گچر , حالینگ سنینگ؟

                                  ×××

  ترجمه:

  سونکی داغ ای نازنین کوه

  کمر بندی سبز بر تن داری

  کمر بندی از درخت داغده ن

  یموت و گوکلان در دامن تو می زیند

  و , می ستیزند مردانه با دشمن

                             ×××

  سونکی داغ ! گذرگااه های بسیار داری

  گذرگاهی چون قیزل بایر

  گذر گاهی که دل انگیزست

  چشمه سارهای بی شمار داری

  چشمه سارهایی که بهجت انگیز ست

  و , گله گله دام هایت در جست و خیز

                            ×××

  سونکی داغ

  دشت هایت علف های گونه گون دارد

  دره هایت مملو از گل , جذبه های پر فسون دارد

  امتداد هر دره ایل هایت را داده است به هم پیوند

  و , گذرگاه هایش کاروان های بی شمار در گذرند

  کاروان هایی که در سفرند

  کاروان های صف در صف

  کاروان هایی که از نای بادای می گذرند

                           ×××

  اویلوق ییلاق توست

  و , ما , در گریز از گرما

  پناه می بریم به دامن آن

  و , می تازیم اسب را تا , بستانیم انعام

  آن گاه در توراییت خرمن خرمن  گندم می چینیم

  و , پر می کنیم سفره هایمان را از نان

                           ×××

  مختوم قلی ! سدی فرا راه توست

  سدی که تو را از سونکی داغ جدا کرده است

  سد جدایی

  در فراق سونکی داغ و ایل خود

  روزگارت چسان می گذرد؟              

/ 0 نظر / 11 بازدید