حرف های شنیدنی

1-فرصت ها این گونه اند:دیر می آیند.آهسته در می زنند وزود می روند.پس قدر فرصت ها را بدان.

2-بروی دریچه ی قلبم نوشتم ورود ممنوع .عشق آمد وگفت من بی سوادم.

3-خدایا:مارا ببخش به خاطر همه درهایی که زدیم وهیچکدام خانه ی تو نبود.

4- کوله بارم بردوش.

سفری بی همراه              گم شدن تا ته تنهایی محض                  هرکجا لرزیدی     از سفر ترسیدی           تو بگو از ته دل :  من خدا را دارم

5-در مقابل تقدیر خداوند مثل کودکی یک ساله باش وقتی اورا به هوا می اندازی می خندد.چون ایمان دارد که تو اوراخواهی گرفت.

6-خدایا مارا ببخش که در کار خیر یا (جار) زدیم یا (جا) زدیم.

7-خدایا:دست پر آمده ام /دستی پر ازگناه /چشمی پرازامید /بمانم یا بر گردم .                               

/ 2 نظر / 15 بازدید
azizyadini

بسیار عالی...

دانیال مختومی

بسیار شنیدنی بود