فرهنگ ترکمن _ آداب و رسومات

   یاشماق

   یاشماق به معنای پوشاندن است. رو گرفتن

  عروس از بزرگترهای داماد که نوعی احترام

  گذاشتن می باشد/سنتی دیرینه در میان

  همه ی طوایف ترکمن ها موجود است و گاه

  تفاوت هایی در نوع یاشماق بستن در بین آنها

  دیده می شود.

  به طور مثال در میان قوم نخور و گوکلان /

  یاشماق تمام صورت عروس را می پوشاند و

  چهره ی او دیده نمی شود ولی در میان

  یموت ها و تکه ها یالیق عروس دهان او را

  می پوشاند و چهره ی عروس دیده می شود.

  یاشماق یعنی تحمل و سکوت است و گفته

  اند سکوت عروس هرگاه بیشتر باشد نشان

  دهنده ی نجابت بیشتر اوست و احترام او در

  بین اقوام همسر افزون می یابد.

  به عبارت دیگر گلین (عروس ) ترکمن نباید

  فراموش کند که یاشماق بر اساس فلسفه

  ای در طی قرن ها در فرهنگمان ریشه داشته

  است.امروز با تکیه بر همان فلسفه و هدف که

  مبنای هر گونه کرامت و نجابت و عزت بوده

  است باید به یاشماق نگاه کرد.

  اگر نمی توانیم و یا نمی خواهیم یاشماق

  برون را حفظ کنیم ارزش بنیادین یاشماق درون

  را فراموش نکنیم. 

     باتشکرازدوست عزیز(خامید

/ 0 نظر / 5 بازدید