فرهنگ ترکمن _ اس ام اس ترکمنی

2-حقیم حاقا یتیرسین

haghem / hagha / yetirsin

حق به حقدار برساند

حق مرادا اوتیرسین

hagh / morade / otirsin

حق به حقش می رسد

ایلینیگ آلیان گلینین نن

eilineg / alyan / geleinen

عروسی که مردم می گیرند

بیزه ده خدای یتیرسین.

bize / de / khoday / yetirsin

خدایا قسمت ما هم بشود

 3- آلما دیب آغلادیم

alma / diyeb / aghladim

برای سیب گریه کردم

 نار دیب آغلادیم

nar / diyeb / aghladim

انار گفتم گریه کردم

اوزیمه میسر یار دیب آغلادیم

ozeime / moyeser / yar / diyeb / aghladim

برای یاری که مناسبم باشد گریه کردم

اوزیمه میسر یاریم بولماسا

ozeime / moyeser / yarim / bolmasa

اگر یاری مناسب من نباشه 

آمانات جانیمی آل دیب آغلادیم.

amanat / janimi / al / diyeb

گریه کردم گفتم این جانی که امانته بگیره

4 - بیر شاخادا ایکی آلما

bir / shakhada / eiki / alma

روی یک شاخه دو تا سیب

منده آلمایین سنده آلما

menda / almayin / senda / alma

من هم نمی گیرم تو هم نگیر

سن منی سوییان بولسانگ

sen / meni / soyan / bolsang

اگر تو منو دوست داری

من قایدامدا سن قالما.

men / ghaydamda / sen / ghalma

من آمدم تو هم نمان

5- دنیادا ایکی رنگ گل بولسن 

اگر در دنیا دو رنگ گل باشه

بیری قیزل ...........سنکی

یکی قرمز................ مال تو

بیری آق.......منکی.

یکی سفید ........................ مال من

سن منی یادان چیقارسانگ قیزل گل سولسن.

تو اگر منو از یاد بردی گل قرمز پژمرده شود

من سنی یادان چیقارسام آق گل کفنم بولسن.

اگر من تو را از یاد بردم گل سفید بشه کفنم

6- کیم پولونگ دوشمانی بولسا

هر کسی که دشمن پول باشه یعنی پول دوست نباشه

 آدمینگ دوستی شولدور.

اون شخص دوست واقعی انسانه

7- آق یوزنی ترک ادیب قایدیب بولمیا

روی سفیدشو نمی شه ترک کرد و آمد

عشقنگ اودنی حالقا آیدیب بولمیا

درد عشق رو به هر کسی نمی شه گفت

ینه دوس یارنقا سرینگی آیدماسانگ

اگر به دوست و یارت رازت رو نگی

یورگ داکی اودی ساویدیب بولمیا

داغی درونت قلبت رو نمی شه سرد کرد

8- سایلاب سوییب تاپانیم 

گشتم  کسی رو دلم خواست پیدا کردم

 هر دم یادا سالانیم 

هر لحظه در خیالم به یادش بودم

 سوزیمدا یوق یالانیم

در حرفم دروغ نیست

  سنی گورسیم گلیا.

دلم تو رو می خواد ببینه


/ 0 نظر / 66 بازدید