دوست

                                  دوست:

   و به سردی صدای یک ناقوس می گذرم از کنار رهگذری

  که روزی همسایه ی دیوار به دیوار دلم بود

   و با یک لبخند تلخ به آسمانی می سپارم تمام خاطرات را

  چه عشق بازی می کند آسمان

   و امروز...باقی می مانی در قلبم یک دوست...دوستی جاودانه

   با خاطراتی که به اغما رفته اند...

   ای دوست 

   هرکجا می مانی بمان

   اما بمان و زندگی کن

                                    با تشکر از:

                                    رهگذر تنها

/ 2 نظر / 12 بازدید
سارا

سلام آقای مختومی من هم شما رو لینک کردم [لبخند]