فرهنگ ترکمن _ لاله لر

             آلتی قوین باش گچی

  آلتی قویون باش گچی(شش گوسفند وپنج بز)

 یکی ازمهمترین ترانه های بازی.آلتی قویون .باش گچی که دختران

  ترکمن آن را به گونه زیر می خوانند.

  قایرادن گلدی باش گچی..............هانی مونگ ارکه جی

 ghayradan/geldi/bash/gechi..........hani/moneg/erke/ji 

  از شمال پنج بز می آید......................پس قوچ اش کجاست

  ارکه جی داغا گیتدی.....................های هایلادیم گلمه دی

  erkeji/dagha/gitdy/......................hay/hayladim/gelmedy

  قوچ اش به کوه رفته است.....................هرای زدم نیامد.

  چیگیت بردیم اییمه دی..................چیگیدیم تاتا بردی

  chygit/berdim/eimedy.................chygydim/tata/berdy

  دانه دادم نخورد.........................دانه را به تات داد.

 تات منگا قانات بردی....قانات جیغیم قریلدی......سویری یوپکه دوزلدی

 tat/manga/ghanat/berdy.....ghanat/jighim/gherylai/.......soyri/yupeke/dozeldy   واو بال پر به من داد .بالم شکست .وبه ریسمان درازی کشیده شد.

با تشکراز دوست عزیز(حبیب ترکمن)

/ 1 نظر / 15 بازدید
دانیال مختومی

خوب بود