ادبیات ترکمن _ طوایف ترکمن

 اکثریت نسبی جمعیت ترکمن صحرارا ترکمن ها تشکیل می دهند که مردمانی ترکمنی زبان و مسلمان (اهل سنت حنفی) هستند. ترکمن صحرا جلگه ای رسوبی هموار است که از عقب نشینی دریای خزر وتجمع رسوب های رودهایی نظیر اترک و آق سو به وجود آمده است. این جلگه عریض ترین بخش جلگه  های کاسپینی است که شمال استان های گلستان خراسان شمالی را در بر می گیرد. این منطقه زمین عرضهای جغرافبایی 36 درجه و 30 دقیقه (جنوب گرگان تا 38 درجه شمالی(چات) را  در بر می گیرد ونیزطولهای جغرافیایی 53 درجه و 5 دقیقه (بندر ترکمن)تا 56 درجه ی شرقی(مراوه تپه)دراستان گلستان قرار دارد.(بدون احتساب شمال خراسان). از لحاظ موقعیت جغرافیایی این منطقه از مغرب به دریای کاسپین و از شمال به جمهوری ترکمنستان محدود می شود که با طول400 کیلو متر از غرب به شرق گسترده است واز مشرق به خراسان و منطقه ی نیمه خشک بجنورد و درگزو از جنوب به کوهپایه های جنگلی البرز شمالی محدود است. شیب زمین از جنوب به شمال و از شرق به غرب در امتداد شبکه آب ها ورودهایی که به دریای خزر می ریزد کاهش می یابد.

 شناخت تاریخی

  منطقه ی ترکمن صحرا و دشت گرگان تاریخی بسیار کهن دارد. این منطقه به علت همجواری با شهرها /مناطق باستانی معروفی چون داهه(دهستان) نیشابور/مرگیانا (مرو) نیسا (نسا) تبورستان (طبرستان) و کومش است.  قدیمی ترین یافته های باستان شناسی منطقه ی شمال سفالینه ها است. ساخته های بشر (که در شمال شهرستان گنبد کاوس یافت شده) پیشینه سکونت و زیست در این منطقه را به بیش از هفت هزار سال پیش می رساند. در منطقه ی ترکمن صحرا/شهرستان ترکمن با دارا بودن ویژگیهای مختلف از نظرتاریخی دارای اهمیت بسزایی بوده است.با وجود جدیدالتاسیس بودن بندرترکمن شهرستان  ترکمن دارای پیشینه تاریخی کهنی است.

  وجود گورستان و تپه باستانی کمیش تپه کوچک/دیوار تاریخی   گرگان(دیوار قزل آلان)یا دیوار ترکمن صحرا در شمال   شهرستان/جزیره آبسکون جزیره ی مهم واستراتژیک آشوراده در غرب بندر ترکمن و غیره پیشینه سکونت در این شهرستانرا به سالیان بسیار دورتر برمی گرداند.            

/ 0 نظر / 15 بازدید