آدم های ساده

                       لبخند  آدم   لبخند      

   آدم های ساده را دوست دارم

  همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند.

  همان ها که برای همه لبخند دارند.

  همان ها که همیشه هستند,

  برای همه هستند.    تشویق

  آدم های ساده را

  باید مثل یک تابلوی نقاشی

  ساعت ها تماشا کرد,

  عمرشان کوتاه است.   افسوس

  بسکه هر کسی از راه می رسد

  یا ازشان سوء استفاده می کند یا

  زمینشان می زند

  یا درس ساده نبودن بهشان می دهد.     نگران

  آدم های ساده را دوست دارم.

  بوی ناب" آدم "می دهند*لبخند

                             با تشکر از:

                 تشویق      ایلکان دوست خوبم          تشویق

/ 5 نظر / 6 بازدید
دامجا

بییک پئراغئ نئنگ « دگمز » غوشغئ سئنئنگ آچئقلاماسئ .

سارا

آدم های ساده را دوست دارم. بوی ناب" آدم "می دهند*

من

با سلام جملات خیلی زیبایی بود امیدوارم جملات ترواش افکار خودتان باشد خوشم امد وبه شما تبریک میگویم که چنین زیبا وناب می نویسید

وحيد

سلام خيلي خوب بود

سید

مطالب زیبای شماهمیشه خواندنی هستندوحیفم میادکه دیگران لذت نبرند.الهی تاقیامت زنده باشید