فرهنگ ترکمن _ آداب و رسومات

        (بخش هایی از این مقاله)

  شاید با توجه به مشخصه های یک الاچیق ترکمن، بتوان آن را نوعی زیج یا رصد خانه در نظر گرفت.در واقع برای های کوچ نشیناوی فقط یک خانه معمولی نبوده است.غیر از ساختار سازه ای یک اوی، ترکمن ها بر پا کردن آلاچیقرا بسیار با اهمیت تلقی کرده و این وظیفه را بر عهده ی افراد با تجربه هر فامیل می گذاشتند.آنها این خانه ی گنبدی شکل را در جهت شمال و جنوب و درب اصلی آن را به طرف خورشیدقرار می داده اند.زمانی که نور خورشید در اوج تابستان بر مدار راس السرطان  می تابد.یکی از پایه های اوی(آلاچیق) درست در این مدار قرارمی گیرد و در فروردین و مهر که اعتدالین است درست از وسطاوی(آلاچیق)و از روی ستون دیگری عبور می کند و در انقلابیندر اول دی بر روی یک پایه ی دیگر در قسمت جنوبی تر پایه های یک اوی سایه می اندازد و ترکمن های قدیم از زاویه تابش نور خورشید بر اوی و پایه های آن زمان سنجی می کردند در ضمناز سوراخ بالای اوی یعنیتوینوک، ظهور ستارگان و اجرامسماوی را رصد می کردند و زمان کوچ و حرکت و فصل ها و ماه ها را تشخیص می دادند که نیاز به تحقیق بیشتری دارد. هر آلاچیقی شصت تاریم داردکه فاصله ی هر کدام درست شش درجه است که در مجموع 360درجه را نشان می دهندبزرگسالان و ریش سفیدان ترکمن در گذشته با نشستن درداخل آلاچیق ساعت روز وشب را تخمین می زدند، و با حرکت ستارگان می توان زمان ماه، ستاره، خورشید را دقیق  محاسبه کرد و با حرکات ماه و خورشید نیز دقیقا ساعات شبانهروز را تخمین زد. در خصوص آلاچیق های ترکمن محققان پژوهش های بسیاری انجام داده اند، با این وجود اطلاعاتبسیار اندکی در مورد کار برد های نجومی و تقویمی اویبه عصر حاضر رسیده است.آتیلا پرو سابقا رئیس انجمن نجوم نجما گنبد کاوس بوده و متولد گنبد کاوس می باشند.

  atilaporo@yahoo.com                   

/ 0 نظر / 11 بازدید