فرهنگ ترکمن _ ضرب المثل

  2-المه اشگیم یاز بولر یورنجه دیزدن گلر.لبخند

  elmeh/eshgim/yaz/bolar/yorenjeh/dizdan/geler.

  پیام ضرب المثل: صبر و امیدواری به آینده و بهبود اوضاع می باشد.

  معادل آن ضرب المثل فارسی: بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد.

  3-ایت یورتر, بیز یوییرس , بیله یورده باررس.لبخند

  eit/yorter/biz/yoriyars/bielh/yordeh/barras

  معنای لغوی: سگ می دود ما راه می رویم , همزمان به مقصد

  می رسیم.

  پیام ضرب المثل: آخر عاققبت همه ی موجودات یکی است, چه

 حیوان , چه انسان , با هر مزیت و برتری که در این دنیا نسبت به

 هم داشته باشیم, همه به سوی او باز می گردیم.

  4-دمر قافی , آقچ قافا (قافیق) دلگی دوشب دیر.لبخند

  demer/ghafi/aghach/ghafa/delegi/dosheb/dir

  معنای لغوی: حتی در آهنی هم محتاج در چوبی شده است.

  پیام ضرب المثل: ما برای زندگی کردن به هم نیازمندیم و هیچ

  انسانی بهتنهایی نمی تواند احتیاجات خود را بر آورده کند,حتی

  پادشاهان به رعیت خود محتاجند و بدون آن قدرتی ندارند

  (نخواهند داشت).

  5-بیتمدگ یوشنگ دو ونه دوغمدق توشن.لبخند

  bitmedeg/yowasheng/do/wenh/doghmadegh/toshan

  معنای لغوی: علفی سبز خواهد شد و بعد در کنار آن خرگوشی به دنیا

  خواهد آمد.

  پیام ضرب المثل: منظور انسانهایی هستند که فقط در رویا سیر

  می کنند و هنوز رویای اولی به واقعیت نپیوسته رویای دومی را بر

  پایه ی اولی می سازند.

  6-یاقشلیق اد, سو دوونه آت , بالیق بیلر , بالیق بلمسه خالق بیلر.لبخند

  yaghsheligh/ed/so/dewaneh/at/baligh/bilar/baligh/belmaseh/khaligh/bilar

  معنای لغوی: خوبی کن و آن را کنار آب بینداز, شاید ماهی قدرش

  را بداند و اگر ماهی ندانست حتما خدا می داند و حسابش نزد او

  محفوظ است.

  پیام ضرب المثل: معادل ضرب المثل : تو نیکی می کن و در دجله انداز,

 که ایزد در بیابانت دهد باز . است.

  7-یلان اوز اگری دیگینی بیلمانی , دویا بوینی اگری دییب دیر.لبخند

  yelan/oz/egri/digni/bilmani/doyo/boynei/egri/deib /dir 

  معنای لغوی: مار از کج و معوج بودن خودش خبر نداشته به شتر

  می گویدگردن تو کج است.

  پیام ضرب المثل: دنبال عیب های دیگران نباشیم در حالی که شاید

  خودمان عیب های بزرگتری داشته باشیم.

  معادل ضرب المثل: دیگ به دیگ می گه روت سیاهه.

  8-بول , بول اوغل , اوزینگ بول.لبخند

  bol/bologhel/ozeng/bol 

  معنای لغوی: باش پسر جان از پشتکار خودت , خودت باش.

  پیام ضرب المثل: هر آدمی با هر اصل و نسبی و در هر مرحله از

 زندگی به تنهایی با پشتکار و تلاش خودش می تواند به هر مقام و

 منزلتی که می خواهد برسد و این فقط اراده ی انسانی است که

 تعیین کننده است.

  9-یورغنغا گرا , آیقینگی اوزت.لبخند

  yorghnigha/gora/ayaghingi/ozat

  معنای لغوی: باندازه ی لحافت پایت را دراز کن.

  پیام ضرب المثل: معادل آن: پا تو اندازه ی گلیمت دراز کن. می باشد

  بر حسب شرایط و با توجه به توانایی های خودمان برای زندگی

  برنامه ریزی کنیم نه بر رویا و توهمات.

  10-گوچن یودینگ , قدرنی , قونانگدا بیلرسینگ.لبخند

  gochen/yowrding/ghadrini/ghonangda/bilersing.

  معنای لغوی: قدر زمینی را که از آن کوچ کردی بعدا که در جای دیگری

  ساکن شدی می فهمی.

  پیام ضرب المثل: ارزش آنچه داری را زمانی در میابی که آنرا از

  دست بدهی.

 11-کافرا دایانمه , سو وا سوینمه.لبخند

  kafera/dayanmah/sowa/soyenmeh 

  معنای لغوی: به کافر اعتماد نکن و به آب تکیه نکن.

  پیام ضرب المثل: به کسانی که دین ایمان درستی ندارند اعتماد

 نکن و به افراد سست و ضعیف تکیه نکن.

  برگرفته از وبلاگ:                   

 http://yegid.persianblog.ir     

    

/ 1 نظر / 13 بازدید
سید

سلام باافتخارگل سرخ وبلاگتان رابه کاکتوس وبلاگم پیوندزدم