هفت سفارش مولانا

  1-گشاده دست باش .جاری باش .کمک کن.(مثل رود)

  2-باشفقت ومهربان باش .(مثل خورشید)

  3-اگر کسی اشتباه کرد آنرا بپوشان.(مثل شب)

  4-وقتی عصبانی شدی خاموش باش.(مثل مرگ)

  5-متواضع باش و کبر نداشته باش .(مثل خاک)

  6-بخشش وعفو داشته باش.(مثل دریا)

  7-اگر می خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش.(مثل آینه)

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
samira

_______@@@________@@_____@@@@@@@ ________@@___________@@__@@@______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@___وبلاگت خيلي قشنگه______@@ __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@ __@@____________منتظر حضور گرمت_______@@ _@@____________@@@@@@@@@@_____@@ _@@____________ هستــــــــم ___@@@ _@@@___________@@@@@@@______@@ __@@@@__________@@@@__________@@ ____@@@@@@_______________________@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@___________@@ ________@@@________@@@@@@@@@@@ _________@@@_____@@@_@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________@@@@@_@ ____________________@ ____________________@ _____________________@ ______________________@ ______________________@____@@@ ______________@@@@__@__@_____@ _____________@_______@@@___@@ ________________@@@____@__@@ _______________________@ ______________________@

دانیال مختومی

بسیار جالب و خواندنی بود