قطعه ها...

                                     قطعه ها

  1-یادت ...پرچم صلحی است/ میان شورش این همه فکر...!

  2-بیاد دارم در غروبی سرد سرد / می گذشت از کوچه ی

  ما دوره گرد/داد می زد کهنه قالی می خرم / دست دوم

  جنس عالی می خرم / کاسه و ظرف سفالی می خرم /

  گر نداری  کوزه خالی می خرم / اشک در چشمان بابا

  حلقه زد/عاقبت آهی کشید بغضش شکست / اول ماه

  است و نان در سفره نیست / ای خدا شکرت ولی این

  زندگیست؟ / بوی نان تازه هوشش برده بود / اتفاقا مادر

  هم روزه بود / خواهرم بیرون پرید و گفت:آقا سفره

  خالی هم میخری!

  3-آدم به کعبه گفت تو از خاکی من از خاک چرا باید که

  من دورت بگردم. ندا آمد که تو با پا آمدی باید بگردی برو با

  دل بیا تا من بگردم!

  4-آوای باد انگاری آوای خشک سالیست . دنیای به این

  بزرگی یک کوزه ی سفالیست . باید که عشق ورزید . باید

  که مهربان بود! زیرا که زنده بودن هر لحظه احتمالیست.!

  5-حکایت رفاقتها / حکایت قهوه ایست که به یادت تلخ

  نوشیدم و با هر جرعه اش اندیشیدم که طعمش را دوست

  دارم یا نه؟

  آنقدر گیر کردم بین دوست داشتن و نداشتن که...تمام که

  شد.فهمیدم باز هم قهوه می خواهم حتی تلخ !

  6- بیخودی پرسه زدیم -صبحمان شب بشود. بیخودی

  حرص خوردیم سهممان کم نشود ما خدا را با خود سر دعوا

  بردیم و قسمهاخوردیم/ ما بهم بد کردیم . ما بهم بد گفتیم.

  ما حقیقتها را زیر پا له کردیم و چقدر حظ بردیم که زرنگی

  کردیم . روی هر حادثه ای حرفی از پول زدیم . از شما

 می پرسم ما که را گول زدیم؟

  7-تا که بودیم نبودیم کسی:کشت ما را غم بی هم نفسی.

  تا که خفتیم همه بیدار شدند. تا که مردیم همگی یار شدند.

  قدر آن شیشه بدانید که هست . نه در آن موقع که افتاد

  و شکست.!

  8-درویش باش که سلطانی خطرها دارد.

  9-یاد کسی کردن دل می خواهد نه دلیل از ته دل یادت

  کردم بی دلیل.

  10-آسوده مباش که بی نیازی یک آن دگر پر از نیازی.

  11-رفتنت آغاز ویرانی است حرفش را نزن . ابتدای یک

  پریشانی است حرفش را نزن . دوست داری بشکنی قلب

  پریشان مرا / دل شکستن کارآسانی است حرفش را نزن.

  12-فال حافظ زدنت از پی دلتنگی کیست؟من که هر لحظه

  به یاد تو و دلتنگ توام. هر ستاره یه نشان از غم و دلتنگی

  من/ آسمان را بفرستم که بدانی همه جا یاد توام.  

                               بااحترام:

                                 محمدمختومی       

/ 1 نظر / 12 بازدید
محمد لطیف

سلام محمد جان آدلاش من هم سنی لینک اددم -ساغ بول [چشمک]