رویا-نسرین بهجتی

                                       رویا

  رویاهای مرا ناامید مکن

  از من و تو خیلی گذشته است

  از گندمزار گیسوان من

 تاشقیقه های غمگین تو

  صد سونامی گذشته است

  عزیزم قدر ترا خوب می دانم

  آنچنان دوستت خواهم داشت

  که سمعکم سمعکت را

  دوست خواهد داشت!

                                                                       (نسرین بهجتی

/ 0 نظر / 13 بازدید