ادبیات ترکمن _ شعر

 سوزلاگاندا سوز مغنیسین بیلمیان   

اوندن یونه کبلاب بیلمز لال یاخشی

 sozlanegda/soz/maghnisin/bilmeyan......

....onden/yoneh/keblab/bilmez/lal/yakhshi

 کسی که درحرف زدن معنی حرف رانداند     

 لالی که از حرف نزدن ناتوان  است ازاو بهتر است.

خداییم ساقلاسین شردن قهردن     

منتلی آش آجی بولار زهردن

  khodaym/saghlasin/sherden/ghaharden/..

...menatlee/ash/aji/bolar/zahrden

 خدایا مرد را نگهدارد از شر و غضب  

 غذای بامنت از زهر هم بدتر است

 هر بر یرده بربازارسیز شهر دن     

 اوندن یونه قوراب یاتان چول یاخشی

her/ber/yerdeh/ber/bazarsiz/shaherden....

...onden/yoneh/ghorab/yatan/chol/yakhshi

  هر آبادی یا شهر که بدون بازار باشد    

  از آنجا بیابانی خشکیده از او بهتراست

  هر کیمینگ اوزنه مصر دور جایی ......

..... یادینگدان چیغایار بایرام تویی

  her/kimeng/ozeneh/mesrdor/jaee...

. yadengdan/chighae/bayram/toee

  ببرای هرکس دیار خودش مصر است    

  از یاد میرود جشن هایش-عیدهایش

  جان ساغلیغینگ بولمز هیچ دنگی تایی 

  آخشام یاتیپ ارتیر شکر قیل یاخشی

  jan/saghlieng/bolmaz/hich/dengiee....

.....akhsham/yteip/ertir/shoker/ghil/yakhshi

  برای سلامتی هیچ جایگزینی نیست     

  شب بخواب و فردا شکرش را بجای آوری بهتر است

  بر بیوفا یارا گولیب باقانگدان      

 شیرین جانی عشق اودنه یاقانگدان

  ber/biwafa/yara/golib/baghanedan ..

  shirin/lani/eshgh/odeneh/yaghandan

  از اینکه با خنده به یاری بنگری    

  جان شیرین را با آتش عشق بسوزانی

  یاد ایلرده مسافرلیق چکاندان   

 اورسه/سوکسه/خورلاسه دا ایل یاخشی

 yad/eel/lerdeh/mosaferligh/chekanedan..

. orseh/sokseh/khorlasehda/eel/yakhshi

 بجای مسافربودن درغربت وایلهای دور  

 اگربزنندوخراب کنندوسخت بگیرندبازهمان زادگاهت بهتر است.

  مختومقلی سوزسوزلاگین هربابدان 

   بو دنیا چویریکدیر دویبدان

  makhtomgholi/soz/sozlagin/her/babdan.....

.. bo/donya/chorikdir/doibdan

  مختومقلی از هر باب سخن بگو    

  این دنیا نمیگذارد کسی به تودسترسی یابد و از ریشه پوسیده است 

 معرکه دا سونگی گلمز بد کبدان      

 اوندن که بر شولاپ اوسان یل یاخشی

maarekehda/soengi/gelmaz/bed/kebden...

....ondan/ke/ber/sholap/osan/yel/yakhshi

  در معرکه حرف بد عاقبت ندارد     

  واز آن بادی زوزو وزان بهتر است

   با تشکر از: حبیب الله بیگ زاده قوجق

کانون مختومقلی فراغی                                                                                                    

/ 0 نظر / 14 بازدید