ادبیات ترکمن _ داستان

قیام معروف مسلمانان در ازبکستان,تاجیکستان و ترکمنستان برعلیه حاکمیت بلشویک ها از طرف روسها بعنوان قیام باسماچیانشناخته شد.باسماچیان گروهای مسلحی بودند که با عملیات پارتیزانیمبارزات مسلمانان آسیای مرکزی را رهبری می کردند.از زمره ی آنانخان جنید یا جنید خان می باشد که طی نبردهای نامنظم وغیرکلاسیک به طرف ایران حرکت کرد و سرانجام در ترکمن صحرا استقرار یافت,سپس راهی افغانستان گردید.سخن از مبارزات خان جنید و دردی قلیچ خان و غیره در دوره ی شوروی سابق  ناممکن بود چرا که تداعی کننده احساسات ملی و مذهبی و  مظهر ایستادگی در برابر سلطه ی روسها بشمار می رفت.  لیکن نقش شخصیت هایی مثل خان جنید در تحلیل وقایع تاریخیانکار ناپذیر بود که ما در کتاب تاریخ ترکمنستان (جلداول و دوم) در خصوص وی مطالب سودمندی را ذکر کردیم.از طرفی آقایهادی خرمالی با سوابق تالیفاتی در زمینه ی داستان دستبه نگارش این کتاب زده اند.کتابی که به شرح خاطرات الیمه/حلیمه می پردازند.زنی که در کنار وقایع دردی قلیچ خان و افراداو شاهد شکل گیری مبارزات,درگیریها و جنگ و گریزها بودهاست.واین نکته حائز اهمیت است که چنین خاطراتی پیشتر هرگز مکتوب نگشته است.و در واقع آقای خرمالی به ثبت وقایعتاریخی آن مقطع حساس/ کمک شایانی کرده است.البته قضاوت درباره ی نقش و عملکرد کسانی مانند جنید خانو دردی قلیچ که همواره با حب و بغض هایی همراه بودند,بر عهده ی کارشناسان و اهل فن واگذار می نماییم.

   اراز محمد سارلی

مدیر عامل موسسه ی فرهنگی و انتشاراتی مختومقلی فراغی در اینجا جا دارد از زحمات جناب آقای اراز محمد سارلی مدیرعامل موسسه ی فرهنگی و انتشاراتی مختومقلی فراغی با کمال صداقت در راه پیشبرد اهداف قوم ترکمن حمایت خودرا ازنویسندگان و ...دریغ نکردند.کمال تشکر را دارم.ان شاءالله در سایه ی ایزد منان همیشهسالم و سر بلند باشند. 

/ 0 نظر / 5 بازدید